Odszkodowania dla rolników w związku wystąpieniem klęsk żywiołowych

Na początku lipca tego roku przez Polskę przeszły liczne huragany, burze i gradobicia, w wyniku których ucierpiało niejedno gospodarstwo rolne, uprawy, a nie rzadko i dobrostan zwierząt. W związku z tym część poszkodowanych może starać się o dotacje dla rolników (rodzaj odszkodowań) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć wniosek do właściwego organu Agencji. Pomoc taką zakłada Program Rozwoju Obszaru Wiejskich za lata 2002-2013 pod nazwą Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Żeby skorzystać z tego rodzaju pomocy rolnicy muszą mieć opinię wojewody o skali i zakresie zniszczeń w sowim gospodarstwie. Dokument ten jest sporządzany przez komisję powołaną przez wojewodę na terenie, gdzie miały miejsce klęski żywiołowe. Jeżeli komisja nie zgłosi się do nas, należy samemu udać do najbliższego oddziału wójta lub burmistrza w celu zamówienia wizyty takiej komisji. Pomoc taką można uzyskać, kiedy straty w gospodarstwie przekraczają wartość 10 tysięcy, a uprawy rolne zostały zniszczone w stopniu większym niż 30%.

Innym rodzajem pomocy może byś staranie się o nisko oprocentowane kredyty klęskowe. Jeżeli rolnik miał ubezpieczone uprawy i zwierzęta rolne wówczas oprocentowanie takie, kredytu wynosi 0,1%, a pozostałą część należności wobec banku pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli rolnik nie posiada ubezpieczenia, oprocentowanie kredytu klęskowego wynosi 4,05%.