Księgowość internetowa

Przy omawianiu transakcji przeprowadzanych poprzez Internet zawsze pojawia się pytanie o bezpieczeństwo. Banki robią w tym względzie co mogą, mając oczywiście na uwadze nie tylko interes klienta, ale i swój. Wszystkie banki internetowe stosują tzw. protokół SSL, służący do szyfrowania wszelkiej transmisji między przeglądarką a serwerem bankowym. Dzięki temu nie jest możliwe odczytanie informacji o naszym koncie podczas ich przesyłania przez sieć komputerową. Najprostszym znanym wszystkim ograniczeniem dostępu do konta jest hasło razem z identyfikatorem. Ale tu uwaga! Banki nie przyjmują reklamacji operacji przeprowadzonych z użyciem hasła, czyli potwierdzonych hasłem. W takim przypadku cała odpowiedzialność spada na użytkownika. Poza podpisem elektronicznym zabezpieczeniem są nowoczesne technologie i systemy. Internet jest niewątpliwie najwygodniejszym kanałem do wykonywania operacji bankowych. Aby mieć dostęp do swojego konta bankowego w Internecie, potrzebny jest komputer podłączony do globalnej sieci i wyposażony w przeglądarkę WWW. Na ekranie firma może przejrzeć historię operacji z kilku ostatnich miesięcy, zobaczyć tytuły przelewów, nazwy nadawców czy miejsca dokonania zakupów za pomocą karty płatniczej. Ułatwieniem jest sposób pisania przelewów, który polega na tym, że można wybrać z listy odbiorcę, który wcześniej został zapisany w systemie. Wystarczy więc podać z klawiatury tylko kwotę i tytuł przelewu. Banki oferujące internetowe konto umożliwiają obejrzenie historii swojego rachunku, sprawdzenie salda, dokonania przelewu, zamówienie karty bankomatowej, założenie lokaty, zastrzeżenie czeków itd. Rachunek jest dostępny przez 24 godziny na dobę. Żeby dokonać transakcji, nie trzeba wychodzić z firmy. Operację można wykonać w każdym mieście, w każdym miejscu i o każdej porze.